โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:33:43
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37063
เด็กหญิงพลอยชมพู ปัญญาวร
ม.2/13 เลขที่ 28
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง