โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-30 Time : 23:44:05
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37056
เด็กหญิงพรทิวา พัฒนาเจริญสุข
ม.3/5 เลขที่ 30
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-17 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-22 ฝนตกรถติด
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-28 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-22 ไม่สบาย