โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 05:38:03
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37055
เด็กหญิงพรทิพา ทาธาตุ
ม.3/3 เลขที่ 24
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-08 บ้านไฟดับจึงทำให้อาบน้ำแต่งตัวไม่ได้