โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 01:14:32
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37053
เด็กหญิงพร สวัสดี
ม.3/1 เลขที่ 31
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง