โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-02 Time : 01:42:23
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37051
เด็กหญิงพชรพร แทนขำ
ม.3/9 เลขที่ 30
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-19 ลากิจ