โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 02:26:47
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37031
เด็กหญิงปภาวรินท์ ยงยุทธ์กุลสิริ
ม.3/2 เลขที่ 24
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง