โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-02 Time : 16:44:53
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37028
เด็กหญิงเบญจวรรณ แซ่โก
ม.3/1 เลขที่ 29
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง