โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-02 Time : 02:48:21
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37021
เด็กหญิงนิศารัตน์ ประไพรักษ์
ม.3/9 เลขที่ 27
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-18 ไม่มีเน็ต
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-22 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-02-24 ลากิจ