โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-06 Time : 03:22:01
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37021
เด็กหญิงนิศารัตน์ ประไพรักษ์
ม.3/9 เลขที่ 27
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง