โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 10:12:39
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37010
เด็กหญิงนนทพร อัครไกรวรพันธุ์
ม.3/1 เลขที่ 27
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-25