โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 23:47:12
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36990
เด็กหญิงณิชนันท์ บูรณะพรสถิตย์
ม.3/9 เลขที่ 24
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-01