โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:38:55
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36977

/ เลขที่
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 26 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-26 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-31 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-01 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-05 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-06 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-07 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-08-08 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-08-09 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-08-13 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-08-14 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-08-15 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-08-19 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-07-30 ลาออกแล้ว
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-07-22 ลาออกแล้ว
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2019-06-28 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2019-07-01
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2019-07-02 ลาออกแล้ว
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2019-07-03 ลาออกแล้ว
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2019-07-04 ลาออกแล้ว
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2019-07-05 ลาออกแล้ว
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2019-07-08
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2019-07-09 ลาออกแล้ว
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2019-07-11 ลาออกแล้ว
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2019-07-18 ลาออกแล้ว
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2019-07-19 ลาออกแล้ว
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2019-08-20 ย้ายโรงเรียน