โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-02 Time : 03:11:45
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36976
เด็กหญิงฐิติกานต์ โมบัณฑิตย์
ม.3/9 เลขที่ 23
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-17 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-10 ลาป่วย