โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 01:07:00
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36974
เด็กหญิงญาณิศา รัตนะ
ม.3/9 เลขที่ 22
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-14 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-21 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-05