โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 13:37:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36963
เด็กหญิงชมพูนุท พิณทอง
ม.3/2 เลขที่ 20
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-03-01 ลา