โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:29:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36955
เด็กหญิงจุรีพร สังข์ฤทธิ์
ม.3/5 เลขที่ 25
มาสาย 12 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-05 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-09 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-30 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-28 บ้านไกล
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-16 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-09-14 รถติด
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-09-11
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-09-10
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-08-25 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-08-17 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-08-14 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2020-10-12 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-23 ลา