โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 07:57:08
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36955
เด็กหญิงจุรีพร สังข์ฤทธิ์
ม.3/5 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 ป่วย(มีใบลา)
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-03 ป่วย(มีใบลา)
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-04 ป่วย(มีใบลา)
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-12-15 ลาไปงานแต่ง
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-09