โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 13:01:05
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36949
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วบัวดี
ม.3/1 เลขที่ 24
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง