โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 02:57:00
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36945
เด็กหญิงจิรภรณ์ พงศ์ปฏิสนธิ
ม.3/10 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-02-16