โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 05:45:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36939
เด็กหญิงจันทร์จิรา เรืองรัมย์
ม.3/3 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-20 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-21 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-14 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-16 ลากิจไปตจว
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-19