โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 14:46:00
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36920
เด็กหญิงกวิสรา งามสม
ม.3/5 เลขที่ 23
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-05 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-08-14 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-29 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-26 ลา