โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-02 Time : 03:15:02
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36916
เด็กชายไอซ์ บุญมีฤทธิ์
ม.3/9 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-09 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-19 ลากิจ