โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-06 Time : 03:53:27
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36916
เด็กชายไอซ์ บุญมีฤทธิ์
ม.3/9 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง