โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 07:00:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36915
เด็กชายอุชุกร จรัสวัฒน์
ม.3/3 เลขที่ 11
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-23 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-24 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-12 ลาไปตจว