โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:29:31
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36914
เด็กชายอิศรา สำโรงแสง
ม.2/14 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง