โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:52:14
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36901
เด็กชายอนุวัฒน์ เสือพยัคฆ์
ม.3/5 เลขที่ 22
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-17 รถเสีย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-29 ปวดท้อง
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-08-27 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-09 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-10 รถเสีย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-28
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-21 ลาไปหาหมด
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-07-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-08-24
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-12 แจ้งลาป่วย