โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 16:10:15
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36900
เด็กชายอนุชิต สิทธิ์เจริญสุข
ม.3/5 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-13
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-07 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-08-17
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-09-21
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-10-09
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-10-16
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-10-30