โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 07:00:32
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36897
เด็กชายอชิตพล เมฆสุวรรณ
ม.3/4 เลขที่ 19
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-18 สายแถว