โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 07:06:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36889
เด็กชายสิทธิชัย วรรณสุทธิ์
ม.3/3 เลขที่ 9
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-15 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-05 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-14 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-16 ลาป่วย