โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 02:38:06
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36888
เด็กชายสายวัน -
ม.3/2 เลขที่ 13
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-16
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-10
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-08
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-02-18
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-17 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-09 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-01