โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-02 Time : 17:15:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36887
เด็กชายสหรัตน์ ทิมไทย
ม.3/1 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง