โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 10:39:43
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36873
เด็กชายศิริวัช แจ่มดี
ม.3/1 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง