โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:56:33
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36872
เด็กชายศิรภัทร รัชตวรพันธ์
ม.3/5 เลขที่ 16
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-27 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-28 สายแถว