โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-12-06 Time : 13:13:51
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36871
เด็กชายศรุต จันทร์สุวรรณ
ม.2/1 เลขที่ 17
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง