โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 02:14:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36871
เด็กชายศรุต จันทร์สุวรรณ
ม.3/1 เลขที่ 17
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-17 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-04 ปวดท้อง
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-27