โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-02 Time : 16:49:33
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36870
เด็กชายศราวุธ จันทิมา
ม.3/1 เลขที่ 16
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง