โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-02-16 Time : 17:11:01
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36867
เด็กชายศฎากร สมบุญ
ม.1/12 เลขที่ 18
มาสาย 18 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-10-30 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-01-11 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-01-15 ฝนตก
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-01-21 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-01-24 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-01-29 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-02-05 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-02-06 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-02-07 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2019-02-11 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2019-01-08 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2019-02-15
สายครั้งที่ 13 Date : 2018-11-05 ปวดท้อง
สายครั้งที่ 14 Date : 2018-11-01 สายแถว
สายครั้งที่ 15 Date : 2018-11-14 สายแถว
สายครั้งที่ 16 Date : 2018-11-02 สายแถว
สายครั้งที่ 17 Date : 2018-11-27 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 18 Date : 2018-12-21 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-10-31
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-02-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-02-08
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2018-11-07
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-01-22
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2018-12-03
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2018-12-07
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-01-07