โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:38:11
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36866
เด็กชายวุฒิพงษ์ ทองเชื้อ
ม.3/5 เลขที่ 15
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-15 เป็นไข้
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-05