โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 19:47:15
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36864
เด็กชายวีรวัฒน์ ศรีอุทยาน
ม.3/11 เลขที่ 17
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-21 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-08