โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-02 Time : 02:37:17
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36860
เด็กชายวัฒนพ สวยสมเรียม
ม.3/9 เลขที่ 19
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-18
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-16
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-12-08