โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-06 Time : 03:08:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36860
เด็กชายวัฒนพ สวยสมเรียม
ม.3/9 เลขที่ 19
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง