โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-02 Time : 02:21:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36858
เด็กชายวริทธิ์ธร ทองมาก
ม.3/9 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-19 ลาป่วย