โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-06 Time : 02:50:53
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36858
เด็กชายวริทธิ์ธร ทองมาก
ม.3/9 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง