โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:54:13
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36853
เด็กชายวรกมล ฉิมม่วง
ม.2/1 เลขที่ 15
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-27 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-05-28 ไปทำบุญ
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24 ลา (พ่อเสีย)
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-29 ลาบวช คุณพ่อเสีย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-19 ลาป่วย ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-20 ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A