โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-30 Time : 23:54:29
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36848
เด็กชายรัฐภูมิ กดคำ
ม.3/5 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง