โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-02-16 Time : 17:08:42
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36847
เด็กชายรัฐพล เเซ่อึ้ง
ม.1/12 เลขที่ 12
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-10-30 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-02-11 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-02-05 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-02-04 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-01-11 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2018-11-22 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-12-19
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-12-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2018-10-31
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-02-15