โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-25 Time : 18:59:37
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36847
เด็กชายรัฐพล เเซ่อึ้ง
ม.2/12 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง