โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-12-10 Time : 03:04:44
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36847
เด็กชายรัฐพล เเซ่อึ้ง
ม.1/12 เลขที่ 12
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-10-30 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-11-22 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-10-31