โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-30 Time : 23:52:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36846
เด็กชายรัชชานนท์ ประจักษ์ศศิธร
ม.3/5 เลขที่ 13
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-24 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-15 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-16 ลาลมพิษ