โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-08 Time : 14:06:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36844
เด็กชายรวินันทร์ ชัยประดิษฐ์พร
ม.3/1 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง