โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-12-06 Time : 12:21:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36844
เด็กชายรวินันทร์ ชัยประดิษฐ์พร
ม.2/1 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง