โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 23:57:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36843
เด็กชายรพีภัทร์ ดวงใจสัก
ม.3/9 เลขที่ 16
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-03-01
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-16 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-25
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-12-14 ลากิจ พาแม่ไปหาหมอ
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-27 ลากิจ