โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-02 Time : 15:51:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36843
เด็กชายรพีภัทร์ ดวงใจสัก
ม.3/9 เลขที่ 16
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง