โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-06 Time : 02:24:17
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36841
เด็กชายยศพนธ์ เบ็ญจธรรมรัตน์
ม.3/9 เลขที่ 15
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง