โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:10:07
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36833
เด็กชายภูตวัน พุ่มรัก
ม.2/14 เลขที่ 11
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-05 ลาป่วย