โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 17:36:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36832
เด็กชายภาสกร ทรายขาว
ม.3/4 เลขที่ 17
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-14 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-17 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-24 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-02-22 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2021-02-16 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-03-04