โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-24 Time : 00:28:10
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36829
เด็กชายภัทรพล โลหะยิ่งบริสุทธิ์
ม.2/14 เลขที่ 10
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง