โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 12:22:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36827
เด็กชายภควัต เพ็งพิทักษ์
ม.3/1 เลขที่ 11
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-02 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-24 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-22 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-03-04 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-14 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-28