โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-25 Time : 19:41:24
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36823
เด็กชายพีรพล วงษ์ประเสริฐ
ม.2/12 เลขที่ 9
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-22 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-21