โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-12-10 Time : 03:38:19
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36823
เด็กชายพีรพล วงษ์ประเสริฐ
ม.1/12 เลขที่ 9
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-09 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-11-15 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-11-16 สายแถว