โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-02-16 Time : 17:22:39
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36823
เด็กชายพีรพล วงษ์ประเสริฐ
ม.1/12 เลขที่ 9
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-09 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-01-08 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-01-29 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-01-30 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2018-12-20 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2018-12-14 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2018-12-13 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2018-11-16 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2018-11-15 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-01-28
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-01-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-01-04
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-01-03
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-02-13