โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 01:21:06
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36822
เด็กชายพีรพล แซ่อู
ม.3/5 เลขที่ 12
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-30 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-12 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-08 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-07 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-29 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-09-15 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-23 ไม่แจ้ง ไม่มา2วัน
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-16
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-20 ขาดตั้งแต่ 19/10/2020
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-28
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-07-14